22/02/2006

ஜ •·.·¯`·.·• Emie | Лиля* © •·.· ¯`·.·• ஜ

Tante d'un jour!
Tante de toujours!

21:57 Écrit par LaPhRy PrEdAtOrE | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

Commentaires

o nivo de la zik dan mon blog... je c pa kel zik ta entendu...
fin si yen a jlé jamé su!lol
ca c ptet mi otomatikemen kan moi jen écoute ou je c po
c net ke dan certin blog yen a...
ché po komen i fon é komen g fé alor!!
bizou a +

Écrit par : kristell | 23/02/2006

Les commentaires sont fermés.